กำเนิดใหม่มหาเศรษฐีโลก

กำเนิดใหม่มหาเศรษฐีโลก

นิยาย กำเนิดใหม่มหาเศรษฐีโลก

Jiang Xiaobai บัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21 เกิดใหม่ในปี 1979 และได้เห็นการมาถึงของยุคนั้นด้วยสายตาของเขาเอง ไม่หยุดยั้ง ทุกสิ่งเติบโตอย่างป่าเถื่อน ฝุ่นและรุ่งอรุณ แม่น้ำไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำ ภูเขาไร้ชื่อขึ้นสู่ยอดเขา สวรรค์และโลกเปิดกว้างชั่วขณะหนึ่ง…

รายการบท