War Zun No.1 เทพเจ้าแห่งสงคราม

War Zun No.1 เทพเจ้าแห่งสงคราม

นิยาย War Zun No.1 เทพเจ้าแห่งสงคราม

นิยายสงครามอันดับ 1 ของ Zun Ye Fan Tan Shiyun บทนำ: The Supreme กลับมาแล้ว Ye Fan ผู้ซึ่งต้องการอยู่อย่างสงบสุข ถูกดูหมิ่นทุกที่ ในวันแต่งงานของเขา เขายกแขนขึ้นและเทพเจ้าของ สงครามเก้าครั้งเกิดขึ้น คุกเข่าและเรียกหานาย… การต่อสู้ครั้งที่ 1 นวนิยายของ Zun Ye Fan Tan Shiyun เป็นที่รู้จักกันว่า War Zun No.1 เทพเจ้าแห่งสงคราม

รายการบทนิยาย