เย่ฟาน ลูกเขยแพทย์ผู้ทรงอำนาจ

เย่ฟาน ลูกเขยแพทย์ผู้ทรงอำนาจ

นิยายเย่ฟาน ลูกเขยแพทย์ผู้ทรงอำนาจ เย่ ฟาน ลูกเขยที่ไร้ประโยชน์ ได้รับมรดกของ Tai Chi Sutra และศิลาแห่งชีวิตและความตายโดยบังเอิญ และเริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งแต่นั้นมา ทักษะทางการแพทย์ของเขาช่วยรักษาความงาม และศิลปะการต่อสู้ฆ่าศัตรู ไม่เพียงแต่กวาดล้างการดูหมิ่น และการเยาะเย้ยของผู้อื่นเท่านั้น แต่ยังได้รับความรักจากภรรยาแสนหวานของเขา แต่ยังยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลก และดูถูกโลกด้วย

รายการบท