เจ้าแห่งสวรรค์

เจ้าแห่งสวรรค์

แก่นแท้ของพระองค์คือการดำรงอยู่สูงสุดที่ไม่มีชีวิตหรือจิตสำนึกใดสามารถเข้าใจและจินตนาการได้ มันเสื่อมโทรมลงและปรากฏเป็นสาเหตุแรกอันเป็นเอกลักษณ์และสูงสุด – ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งวิถีแห่งสวรรค์ ผู้ควบคุมวิถีแห่งสวรรค์ ครอบครองทุกสิ่ง และอยู่เหนือทุกสิ่ง สร้างโลก ทำลายทุกสิ่ง ละเว้นการมีอยู่และความไม่มีทั้งหมด

รายการบท