หลิน ยู ลูกเขยอัจฉริยะ

หลิน ยู ลูกเขยอัจฉริยะ

ผู้คนจะรู้สึกตัวเมื่อตายหรือไม่? ใช่เพราะฉันมีประสบการณ์ โลกนี้มีผีจริงหรือ? ใช่เพราะฉันเป็น หลังจากเกิดใหม่เขาพบว่าเขามีภรรยาที่ดูถูกเหยียดหยามเขามาช้านาน การเกิดใหม่ครั้งนี้มาพร้อมกับพลังและความรู้ทางด้านการแพทย์เกิดขึ้นกับเขาอย่างมากมาย หลิน ยู จะทำให้ทุกคนยอมรับตัวเขาได้อย่างไร

รายการบท