ดินแดนแห่งสวรรค์

ดินแดนแห่งสวรรค์

หลายชั่วอายุคนได้ต่อสู้กันเองเมื่อพวกเขาจะหยุด และปีจะกลับชาติมาเกิดและความรักไม่รู้จบ การเปิด Three Realms เป็นการสมรู้ร่วมคิดของมารหรือการเพาะปลูกของ gu โศกนาฏกรรมหรือการทำซ้ำของประวัติศาสตร์ ใครสามารถเป็นผู้นำอนาคตของสามอาณาจักร? ปีที่ฝุ่นตลบเปิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า เป็นถนนสู่ท้องฟ้าจากโลก จุดเริ่มต้นของสามโลก หรือเป็นเพลงเศร้า?

รายการบท