จักรพรรดิเทพยุทธ์

จักรพรรดิเทพยุทธ์

นิยาย จักรพรรดิเทพยุทธ์ Wang Teng หงเหยียนถูกทอดทิ้งโดยหงเหยียน หวาง เต็ง ผู้ซึ่งมีลักษณะเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ ได้รับเทคนิคการฝึกร่างกายที่ลึกลับ ลุกขึ้นอย่างแข็งแกร่ง พลิกกระแส และทำให้ผู้คนนับไม่ถ้วนชื่นชมเขาด้วยความชื่นชม! หลายพันชั่วอายุคน ข้าพเจ้าขอถามแผ่นดินอันกว้างใหญ่ ใครเป็นผู้ควบคุมขึ้นๆ ลงๆ? ความคิดหนึ่งคงอยู่ชั่วนิรันดร์ และในดินแดนรกร้าง 6 ใน 8 แห่ง มีเพียงฉันคนเดียว!

รายการบทนิยาย