A Dish best served cold อาหารจานเย็นที่ดี

A Dish best served cold อาหารจานเย็นที่ดีที่สุด

นิยาย A Dish best served cold อาหารจานเย็นที่ดี

iเมื่อสามปีที่แล้ว ผู้สืบทอดตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดและมีอำนาจมากที่สุด – เฉินเฟิงสละสิทธิ์ในการรับมรดกและแต่งงานกับครอบครัวของผู้หญิงในฐานะลูกเขย โดยไม่ทราบตัวตนที่แท้จริงของเขา ญาติของภรรยาของเขาดูถูกและรังแกเขาเป็นเวลาสามปี วันหนึ่ง หลังจากได้รับโทรศัพท์ เขาได้รับแจ้งว่าตัวตนของเขาถูกกู้คืนแล้ว ตอนนี้,เขาจะแสดงให้คนเหล่านั้นเห็นว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหน!

รายการบท