เจาะเวลาหาจิ๋นซี A Step Into The Past

เจาะเวลาหาจิ๋นซี A Step Into The Past

ทหารหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพขี้โมโหจากฮ่องกงในศตวรรษที่ 21 ได้รับเลือกให้เดินทางย้อนเวลากลับไป โดยเลือกเข้าสู่ยุคสงครามจีน ขออภัย เครื่องย้อนเวลาเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการทดสอบ ไม่มีทางหวนกลับไปสู่ปัจจุบันได้ เขาต้องใช้ทักษะการต่อสู้และความรู้ด้านประวัติศาสตร์เพื่อเติบโตในชีวิตใหม่ในปี 251 ก่อนคริสตกาล

รายการบท