จิตวิญญาณการต่อสู้ที่ไม่มีใครเทียบ

บทที่ 865 เทือกเขา Skycloud

Lin Miaoke, Ding…

Continue Reading
จิตวิญญาณการต่อสู้ที่ไม่มีใครเทียบ

บทที่ 864 ฉินหนานอยู่ที่นี่

“อืม?”ในโรงฝึก L…

Continue Reading
จิตวิญญาณการต่อสู้ที่ไม่มีใครเทียบ

บทที่ 863 ศิษย์ของสำนักกระบี่สวรรค์

ทวีปกลาง ภูเขาอู…

Continue Reading
จิตวิญญาณการต่อสู้ที่ไม่มีใครเทียบ

บทที่ 862 จดหมายจากองค์ชายสาม

“ไอ ไอ!”ฉินหนานร…

Continue Reading
จิตวิญญาณการต่อสู้ที่ไม่มีใครเทียบ

บทที่ 861 พลังของตราประทับทองคำ

ท้องฟ้าโดยรอบมีส…

Continue Reading
จักรพรรดิแห่งสงคราม

บทที่ 485 ผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ Qiu Yunji

“ไม่ต้องสุ…

Continue Reading
จักรพรรดิแห่งสงคราม

บทที่ 484 จักรพรรดิแห่งสงคราม

เสียงนั้นแผ่วลง …

Continue Reading
จักรพรรดิแห่งสงคราม

บทที่ 483 จักรพรรดิแห่งสงคราม

“ทำไมล่ะ?” หลิน …

Continue Reading
จักรพรรดิแห่งสงคราม

บทที่ 482 จักรพรรดิแห่งสงคราม

รอบๆ ลานประลอง ร…

Continue Reading
จักรพรรดิแห่งสงคราม

บทที่ 481 เจ็ดนิ้วของจักรพรรดิเหนือ หนึ่งนิ้วชั่วนิรันดร์

Lin Han ถอนหายใจ…

Continue Reading