นายน้อยคนแรกของ Qimen

นายน้อยคนแรกของ Qimen

นิยาย นายน้อยคนแรกของ Qimen

Chu Chen นายน้อยของตระกูลที่ใหญ่ที่สุดใน Daxia และทายาทของตระกูลที่พิเศษที่สุดในโลก ได้ผนึกดวงวิญญาณทั้งสองและดวงวิญญาณทั้งห้าของเขาไว้โดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างทางลงภูเขาหลังจากสำเร็จการศึกษา และใช้เวลาห้าปีเป็นคนโง่ ลูกเขย.

รายการบท